0835486986

Kit xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgM hoặc IgG kháng Dengue và kháng nguyên Dengue NS1trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh
QUY CÁCH: 30 test/hộp
DẠNG BÀO CHẾ: Dạng Khay, 5 vạch
MẪU PHẨM: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
CHỨNG NHẬN: ISO 13485:2003, Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ (Mục 801,802)
HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT: CTK Biotech/Mỹ
BẢO QUẢN: Bảo quản nhiệt độ thường

X

Your Shopping cart

Close